0845 085 888 (Đặt hàng)
02871 005 666 (Bảo hành)

Hướng dẫn xây gạch không nung và giải pháp hạn chế nứt tường

Video hướng dẫn

Một chút kinh nghiệm để hạn chế việc “Nứt vữa tường” khi áp dụng gạch xi măng cốt liệu, hay còn gọi là gạch không nung. Việc sử dụng gạch này là một điều tốt vì sự thân thiện với môi trư

Danh mục sản phẩm
Dịch vụ