Cung Cấp Gạch cho Bảo tàng Phụ Nữ Nam Bộ - Tp.HCM

Cung cấp gạch bê tông 4 lỗ (80x80x180mm) cho Công trình mở rộng Bảo tàng Phụ Nữ Nam Bộ tại 200 -202 Võ Thị Sáu, Quận 3 , Tp.HCM