Tư vấn

Giá gạch Bê tông cốt liệu

11-07-2017 // 1 lượt xem

Giá gạch Block xây tường bao nhiêu 1 viên? Giá gạch block xây tường phụ thuộc vào 4 yếu tố cơ bản đó là: Kích thước loại gạch block, trọng lượng 1 viên gạch block, Vị trí công trình lấy gạch block.