Công Trình Chung Cư Bến Bình Đông Chợ lớn

Tên dự án: Cao ốc Bình Đông Chợ Lớn

  1. Tên dự án: Cao ốc Bình Đông Chợ Lớn
  2. Tên Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn
  3. Địa điểm xây dựng: Số 99 Bến Bình Đông, Phường 11, Quận 8, TP.HCM
  4. Gói thầu: Phần cọc, phần hầm và phần thân BTCT
  5. Tổng diện tích sàn xây dựng: 23.350 m2 (không kể hầm, sân thượng, mái)
  6. Số Block căn hộ: 2 Block cao 21 tầng với hơn 450 căn hộ, 2 Tầng hầm để xe
  7. Giá trị hợp đồng: 100 tỷ đồng
  8. Thời gian thưc hiện khởi công: 02/2018.